srbghrenhusl

Железнички саобраћај

zeleznicki

Саобраћајно-транспортни техничар (Отправник возова) - Након четворогодишњег школовања у Железничкој техничкој школи, саобраћајно-транспортни техничар (отправник возова) је спреман да обавља низ одговорних и захтевних послова на железници.
Отправник возова обавља саобраћајно-техничку, путничко-комерцијалну и транспортно-комерцијалну групу послова на железници и има веома важну улогу у функционисању железничког саобраћаја. Основни задатак саобраћајно-транспортног техничара је осигурање безбедног улаза, излаза и пролаза возова у станици и надзор над кретањем возова на делу пруге до суседних станица. Међутим, он има и друга задужења:
-праћење хода возова на прузи,
-информисање путника у станици о кретању возова,
-обезбеђивање вожње пружних возила,
-руковање сигнално-сигурносним уређајима,
-дочекивање и отправљање возова,
-контрола правилног састава возова,
-пријем, сређивање и испостављање пропратних возних исправа,
-издавање наредби и надзор над маневрисањем,
-надзор над утоваром пртљага и тако даље.
Због веома комплексних дужности посао саобраћајно-таранспортног техничара је изузетно одговоран и поред стручног знања захтева и изражене вештине комуникације. Железничка техничка школа у сарадњи са а. д. „Железнице Србије“ организује практичну наставу за ученике који се на тај начин озбиљно припремају за ово динамично занимање.

Транспортни комерцијалиста - Након завршетка школовања у Железничкој техничкој школи, транспортни комерцијалиста је оспособљен за обављање транспортно-комерцијаних послова, али му могу бити поверени и други задаци:
-презентација понуде железнице,
-давање свих потребних информација путницима и пословним сарадницима,
-вођење благајне,
-наплата превознине и других накнада
-снабдевање возопратног особља превозним исправама и тако даље.
Транспортни комерцијалиста саставља закључке благајне, врши дневни и месечни обрачун станичне благајне, даје информације о реду вожње, саобраћању возова, ценама, води прописану евиденцију, врши примопредају благајне у смени и широким спектром својих делатности обезбеђује један веома важан сегмент за регуларно функционисање сложеног привредног система као што је железница.
Образујући се на овом профилу, ученици стичу основна знања из области рачуноводства и комерцијалног пословања што им, уз одређено проширивање знања, може обезбедити радно место не само на жел

Техничар вуче (Машиновођа) - Посао техничара вуче (машиновође) је изузетно захтеван и одговоран, јер се управљање вучним возилом може поверити само стручно оспособљеном и здравствено способном раднику. Зато је ово занимање веома цењено и тражено у Европи и свету.
Након завршеног школовања у Железничкој техничкој школи, неопходно је практично оспособљавање техничара вуче, и тек је након положеног стручног испита техничар вуче спреман да управља локомотивом.
Осим тога, он је дужан да познаје техничке прописе и нормативе који се односе на конструкционе карактеристике вучног возила, саобраћајне прописе и прописе службе вуче.
Техничар вуче је дужан да припреми возило за експлоатацију, да одржава његову техничку исправност, да током вожње управља вучним возилом и поштује прописе и наређења која му се преносе сигнално-сигурносним и телекомуникационим уређајима. Осим тога, машиновођа врши надзор над помоћником машиновође и над лицима која се налазе на обуци у вученом возилу.
Веома је важно да техничар вуче (машиновођа ) добро познаје битне карактеристике вучног возила и зато су на овом образовном профилу заступљени стручни предмети: организација железничког саобраћаја, вучна возила, служба вуче, електрични уређаји,кочнице и кочење...
Важно је истаћи да у сарадњи са а.д. „Железнице Србије“ Железничка техничка школа обезбеђује практичну наставу за ученике. На блок настави ученици се детаљније упознају са својим будућим занимањем, вежбају под надзором стручних лица и имају прилику да посматрају рад машиновође, путују и уче.

Техничар техничко-колске делатности (прегледач кола) - Техничко-колска служба је веома важна за безбедно функционисање железничког саобраћаја, не само код нас, већ свуда у свету, и организована је у свим важнијим станицама. Kада воз пристигне у станицу, на станици га дочекује техничар техничко-колске делатности (прегледач кола), који је дужан да детаљно прегледа сваки део вученог возила (кола, вагоне) и да процени да ли возило може даље да саобраћа или треба да буде послато на оправку. У Железничкој техникој школи стасале су бројне генерације техничара техничко-колске делатности и наши некадашњи ученици оспособљени су за обављање овог деликатног посла.
Техничар техничко-колске делатности најпре води рачуна о исправности вучених возила која се користе у железничком саобраћају и њиховој оспособљености за превозни процес, а тиме омогућава редовно и несметано одвијање железничког саобраћаја. Он обезбеђује безбедност путника и заштиту терета, а прати и редовност саобраћаја. Осим тога, дужан је да познаје одредбе великог броја правилника, упутстава и споразума како би успешно реализовао своје задатке.
У Европи и свету придаје се велики значај железничком саобраћају и сведоци смо сталног напретка и иновација у овој сфери саобраћаја. Зато посао техничара техничко-колске делатности захтева стално стручно усавршавање како би могао да прегледа нова, модерна кола са високим комфором која развијају велике брзине.
Наши ученици се већ на часовима практичне наставе упознају са својим будућим занимањем, а остали стручни предмети обезбеђују им потребна знања захваљујући којима стичу професионалну сигурност

Kондуктер у железничком саобраћају - Занимљиво је да већина људи посао кондуктера везује за просто поништавање или куповину карата. Међутим, надлежности кондуктера су много сложеније.
Он је у правом смислу речи домаћин воза, онај који не брине само о картама, већ и о безбедности путника и њиховим потребама. Он је дужан да познаје саобраћајне и транспортно-комерцијалне прописе, да познаје ред вожње, да љубазно одговори путницима на питања и да им помогне у случају потребе.
Током вожње кондуктер прегледа возне исправе путника који улазе у успутним станицама, продаје карте путницима који их немају, даје обавештења о кретању воза, везама у прикључној станици и слично. Он је дужан и да се стара о реду у повереним колима, односно начину коришћења седишта, отварању и затварању врата и прозора, чистоћи кола и тако даље. Kондуктер благовремено обавештава путнике о приспећу воза у станицу, објављује назив станице и, уколико је потребно, помаже путницима приликом уласка или изласка из воза.
Школовање за кондуктера у Железничкој техничкој школи траје три године. Ово занимање захтева изражену вештину комуникације, познавање страних језика, сналажљивост и способност уочавања и решавања проблема. Након завршетка трогодишњег школовања ученик може завршити доквалификацију у Железничкој техничкој школи на неком од четворогодишњих образовних профила.
Ово је атрактивно занимање за особе које воле да путују и стичу познанства, које су комуникативне и радознале.

Возовођа - Возовођа је образовни профил на којем школовање траје три године. Припада подручју рада саобраћаја јер возовођа непосредно учествује у регулисању железничког саобраћаја. Након завршетка трећег степена ученици могу завршити доквалификацију у Железничкој техничкој школи на неком од образовних профила који трају четири године.
У Железничкој техничкој школи наставници се труде да образују компетентног возовођу који је оспособљен да:
-пописује воз у полазним станицама,
-врши проверу исправности кола и товарног прибора,
-припрема и саставља путне листове,
-утврђује да ли је обезбеђен потребан број кочница за кочење воза,
-израђује извештај о саставу возова,
-води рачуна о раду воза током путовања, узимању и остављању кола у успутним станицама,
-по потреби обавља и друге послове у вези са безбедношћу возова.
Возовођа може радити на терминалу, а може обављати посао и у комбинованим условима. Током наставног процеса у Железничкој техничкој школи возовођа стиче знања из општеобразовних и стручних предмета која надограђује након заснивања радног односа на железници.

Контакт

Заједница саобраћајних школа Републике Србије
ул. Цара Душана 262
Земун 11080
Телефон: +381 11/73-59-222
E-mail: zajednica@zss.edu.rs
ПИБ: 107526007
Матични број: 28080689
Шифра делатности: 9412

Статистика посета

Данас121
Јуче177
Овог месеца4046
Укупно614326

Ваши подаци

  • IP: 44.213.60.33
  • Operating System: Unknown
2024-07-21
© 2016 Заједница саобраћајних школа