srbghrenhusl

О нама

Заједница саобраћајних школа је недобитно удружење основано ради остваривања циљева у области средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих у подручјурада саобраћај.
Заједница има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Статутом и Законом.
Средње стручне школе у подручју рада саобраћај се удружују у Заједницу ради заједничког деловања у циљу унапређења и развоја организације и реализације наставе и других облика образовно–васпитног рада, примене и размене позитивних искустава, професионално–стручног развоја и усавршавања, повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају и унапређења функционисања саобраћаја и транспорта.
Ради остаривања својих циљева Заједница нарочито предвиђа следеће програмско деловање:

 • организовање и координацију активности школа ради ефикаснијег и рационалнијег остваривања наставних планова и програма;
 • организовање Републичког такмичења ученика саобраћајних школа;
 • организовање производних делатности у оквиру практичне наставе;
 • издавачку делатност у складу са Законом;-организовање стручног усавршавања наставника;
 • организовање професионално –стручног развоја и усавршавања кадрова у саобраћају;
 • реализација пројеката у области безбедности саобраћаја;
 • остваривање сарадње са Заводом за унапређивање образовања и васпитања;-остваривање сарадње са Министарством просвете, науке и технолошког развоја;
 • остваривање сарадње са Агенцијом за безбедност саобраћаја;
 • остваривање сарадње са другим организацијама које се баве стручним оспособљавањем кадрова уподручју рада саобраћај;
 • остваривање сарадње са школама и другим организацијама из региона и иностранства;
 • разматра и друга питања од заједничког интереса за рад школа.

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заједница предлаже и даје мишљење о:

 • оснивању и мрежи саобраћајних школа;
 • увођењу новог плана и програма наставе и учења и нових образовних профила;
 • програмима образовања за средње школе;
 • програмима образовања одраслих;
 • подзаконским актима које доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 • уџбеницима који су у употреби, или у плану издавања за саобраћајне школе.

Контакт

Заједница саобраћајних школа Републике Србије
ул. Цара Душана 262
Земун 11080
Телефон: +381 11/73-59-222
E-mail: zajednica@zss.edu.rs
ПИБ: 107526007
Матични број: 28080689
Шифра делатности: 9412

Статистика посета

Данас109
Јуче177
Овог месеца4034
Укупно614314

Ваши подаци

 • IP: 44.213.60.33
 • Operating System: Unknown
2024-07-21
© 2016 Заједница саобраћајних школа