free joomla extensions
Zajednica saobraćajnih škola
Drumski saobraćaj
Zajednica saobraćajnih škola
Vazdušni saobraćaj
Zajednica saobraćajnih škola
Vodni saobraćaj
Zajednica saobraćajnih škola
Železnički saobraćaj
Zajednica saobraćajnih škola
Integralni transport

Železnički saobraćaj

zeleznickiSaobraćajno-transportni tehničar (Otpravnik vozova) - Nakon četvorogodišnjeg školovanja u Železničkoj tehničkoj školi, saobraćajno-transportni tehničar (otpravnik vozova) je spreman da obavlja niz odgovornih i zahtevnih poslova na železnici.
Otpravnik vozova obavlja saobraćajno-tehničku, putničko-komercijalnu i transportno-komercijalnu grupu poslova na železnici i ima veoma važnu ulogu u funkcionisanju železničkog saobraćaja. Osnovni zadatak saobraćajno-transportnog tehničara je osiguranje bezbednog ulaza, izlaza i prolaza vozova u stanici i nadzor nad kretanjem vozova na delu pruge do susednih stanica. Međutim, on ima i druga zaduženja:
-praćenje hoda vozova na pruzi,
-informisanje putnika u stanici o kretanju vozova,
-obezbeđivanje vožnje pružnih vozila,
-rukovanje signalno-sigurnosnim uređajima,
-dočekivanje i otpravljanje vozova,
-kontrola pravilnog sastava vozova,
-prijem, sređivanje i ispostavljanje propratnih voznih isprava,
-izdavanje naredbi i nadzor nad manevrisanjem,
-nadzor nad utovarom prtljaga i tako dalje.
Zbog veoma kompleksnih dužnosti posao saobraćajno-taransportnog tehničara je izuzetno odgovoran i pored stručnog znanja zahteva i izražene veštine komunikacije. Železnička tehnička škola u saradnji sa a. d. „Železnice Srbije“ organizuje praktičnu nastavu za učenike koji se na taj način ozbiljno pripremaju za ovo dinamično zanimanje.

Transportni komercijalista - Nakon završetka školovanja u Železničkoj tehničkoj školi, transportni komercijalista je osposobljen za obavljanje transportno-komercijanih poslova, ali mu mogu biti povereni i drugi zadaci:
-prezentacija ponude železnice,
-davanje svih potrebnih informacija putnicima i poslovnim saradnicima,
-vođenje blagajne,
-naplata prevoznine i drugih naknada
-snabdevanje vozopratnog osoblja prevoznim ispravama i tako dalje.
Transportni komercijalista sastavlja zaključke blagajne, vrši dnevni i mesečni obračun stanične blagajne, daje informacije o redu vožnje, saobraćanju vozova, cenama, vodi propisanu evidenciju, vrši primopredaju blagajne u smeni i širokim spektrom svojih delatnosti obezbeđuje jedan veoma važan segment za regularno funkcionisanje složenog privrednog sistema kao što je železnica.
Obrazujući se na ovom profilu, učenici stiču osnovna znanja iz oblasti računovodstva i komercijalnog poslovanja što im, uz određeno proširivanje znanja, može obezbediti radno mesto ne samo na žel

Tehničar vuče (Mašinovođa) - Posao tehničara vuče (mašinovođe) je izuzetno zahtevan i odgovoran, jer se upravljanje vučnim vozilom može poveriti samo stručno osposobljenom i zdravstveno sposobnom radniku. Zato je ovo zanimanje veoma cenjeno i traženo u Evropi i svetu.
Nakon završenog školovanja u Železničkoj tehničkoj školi, neophodno je praktično osposobljavanje tehničara vuče, i tek je nakon položenog stručnog ispita tehničar vuče spreman da upravlja lokomotivom.
Osim toga, on je dužan da poznaje tehničke propise i normative koji se odnose na konstrukcione karakteristike vučnog vozila, saobraćajne propise i propise službe vuče.
Tehničar vuče je dužan da pripremi vozilo za eksploataciju, da održava njegovu tehničku ispravnost, da tokom vožnje upravlja vučnim vozilom i poštuje propise i naređenja koja mu se prenose signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uređajima. Osim toga, mašinovođa vrši nadzor nad pomoćnikom mašinovođe i nad licima koja se nalaze na obuci u vučenom vozilu.
Veoma je važno da tehničar vuče (mašinovođa ) dobro poznaje bitne karakteristike vučnog vozila i zato su na ovom obrazovnom profilu zastupljeni stručni predmeti: organizacija železničkog saobraćaja, vučna vozila, služba vuče, električni uređaji,kočnice i kočenje...
Važno je istaći da u saradnji sa a.d. „Železnice Srbije“ Železnička tehnička škola obezbeđuje praktičnu nastavu za učenike. Na blok nastavi učenici se detaljnije upoznaju sa svojim budućim zanimanjem, vežbaju pod nadzorom stručnih lica i imaju priliku da posmatraju rad mašinovođe, putuju i uče.

Tehničar tehničko-kolske delatnosti (pregledač kola) - Tehničko-kolska služba je veoma važna za bezbedno funkcionisanje železničkog saobraćaja, ne samo kod nas, već svuda u svetu, i organizovana je u svim važnijim stanicama. Kada voz pristigne u stanicu, na stanici ga dočekuje tehničar tehničko-kolske delatnosti (pregledač kola), koji je dužan da detaljno pregleda svaki deo vučenog vozila (kola, vagone) i da proceni da li vozilo može dalje da saobraća ili treba da bude poslato na opravku. U Železničkoj tehnikoj školi stasale su brojne generacije tehničara tehničko-kolske delatnosti i naši nekadašnji učenici osposobljeni su za obavljanje ovog delikatnog posla.
Tehničar tehničko-kolske delatnosti najpre vodi računa o ispravnosti vučenih vozila koja se koriste u železničkom saobraćaju i njihovoj osposobljenosti za prevozni proces, a time omogućava redovno i nesmetano odvijanje železničkog saobraćaja. On obezbeđuje bezbednost putnika i zaštitu tereta, a prati i redovnost saobraćaja. Osim toga, dužan je da poznaje odredbe velikog broja pravilnika, uputstava i sporazuma kako bi uspešno realizovao svoje zadatke.
U Evropi i svetu pridaje se veliki značaj železničkom saobraćaju i svedoci smo stalnog napretka i inovacija u ovoj sferi saobraćaja. Zato posao tehničara tehničko-kolske delatnosti zahteva stalno stručno usavršavanje kako bi mogao da pregleda nova, moderna kola sa visokim komforom koja razvijaju velike brzine.
Naši učenici se već na časovima praktične nastave upoznaju sa svojim budućim zanimanjem, a ostali stručni predmeti obezbeđuju im potrebna znanja zahvaljujući kojima stiču profesionalnu sigurnost

Kondukter u železničkom saobraćaju - Zanimljivo je da većina ljudi posao konduktera vezuje za prosto poništavanje ili kupovinu karata. Međutim, nadležnosti konduktera su mnogo složenije.
On je u pravom smislu reči domaćin voza, onaj koji ne brine samo o kartama, već i o bezbednosti putnika i njihovim potrebama. On je dužan da poznaje saobraćajne i transportno-komercijalne propise, da poznaje red vožnje, da ljubazno odgovori putnicima na pitanja i da im pomogne u slučaju potrebe.
Tokom vožnje kondukter pregleda vozne isprave putnika koji ulaze u usputnim stanicama, prodaje karte putnicima koji ih nemaju, daje obaveštenja o kretanju voza, vezama u priključnoj stanici i slično. On je dužan i da se stara o redu u poverenim kolima, odnosno načinu korišćenja sedišta, otvaranju i zatvaranju vrata i prozora, čistoći kola i tako dalje. Kondukter blagovremeno obaveštava putnike o prispeću voza u stanicu, objavljuje naziv stanice i, ukoliko je potrebno, pomaže putnicima prilikom ulaska ili izlaska iz voza.
Školovanje za konduktera u Železničkoj tehničkoj školi traje tri godine. Ovo zanimanje zahteva izraženu veštinu komunikacije, poznavanje stranih jezika, snalažljivost i sposobnost uočavanja i rešavanja problema. Nakon završetka trogodišnjeg školovanja učenik može završiti dokvalifikaciju u Železničkoj tehničkoj školi na nekom od četvorogodišnjih obrazovnih profila.
Ovo je atraktivno zanimanje za osobe koje vole da putuju i stiču poznanstva, koje su komunikativne i radoznale.

Vozovodja - Vozovođa je obrazovni profil na kojem školovanje traje tri godine. Pripada području rada saobraćaja jer vozovođa neposredno učestvuje u regulisanju železničkog saobraćaja. Nakon završetka trećeg stepena učenici mogu završiti dokvalifikaciju u Železničkoj tehničkoj školi na nekom od obrazovnih profila koji traju četiri godine.
U Železničkoj tehničkoj školi nastavnici se trude da obrazuju kompetentnog vozovođu koji je osposobljen da:
-popisuje voz u polaznim stanicama,
-vrši proveru ispravnosti kola i tovarnog pribora,
-priprema i sastavlja putne listove,
-utvrđuje da li je obezbeđen potreban broj kočnica za kočenje voza,
-izrađuje izveštaj o sastavu vozova,
-vodi računa o radu voza tokom putovanja, uzimanju i ostavljanju kola u usputnim stanicama,
-po potrebi obavlja i druge poslove u vezi sa bezbednošću vozova.
Vozovođa može raditi na terminalu, a može obavljati posao i u kombinovanim uslovima. Tokom nastavnog procesa u Železničkoj tehničkoj školi vozovođa stiče znanja iz opšteobrazovnih i stručnih predmeta koja nadograđuje nakon zasnivanja radnog odnosa na železnici.

Kontakt

Zajednica saobraćajnih škola Republike Srbije
ul. Cara Dušana 262
Zemun 11080
Telefon: 011/400-01-05
E-mail: zajednica@zss.edu.rs
PIB: 107526007
Matični broj: 28080689
Šifra delatnosti: 9412

Statistika poseta

Danas116
Juče281
Ovog meseca4263
Ukupno416269

Visitor IP : 54.209.202.123 Visitor Info : Unknown - Unknown četvrtak, 17 januar 2019 14:10
Powered by CoalaWeb
© 2016 Zajednica saobraćajnih škola Republike Srbije